Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Actieve leden

Redactie clubblad: Trientsje Dijkstra

Redactrice van het verenigingsblad. Verschijnt maandelijks voor elke bijeenkomst.
 redactie@deloupeleusden.nl

Distributie clubblad: Anita Menting & Marjolein Wieman

Organiseren de verspreiding van het clubblad
 wianrosa@ziggo.nl

Hoofd Rondzendverkeer: Ger van Vuure

Verantwoordelijk voor de coordinatie van het rondzendverkeer.
 033-4945697     rondzending@deloupeleusden.nl

Kavelbeheerder: Mees Heijink

Verantwoordelijk voor het beheer van kavels.
 0318-524595     kavel@deloupeleusden.nl

Beursorganisator: Geurt Ditewig

Verantwoordelijk voor het organiseren van de zaterdagmiddagbeurs.
 0318-513222     beurs@deloupeleusden.nl