Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Contributie

Alle leden betalen een jaarlijkse contributie. Hiervan bekostigt de vereniging de activiteiten zoals het drukken en verspreiden van het verenigingsblad en de zaalhuur voor de bijeenkomsten

De hoogte van de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 33,00. Dit is inclusief een abonnement op het maandblad “Filatelie”. (www.defilatelie.nl)

Restitutie dubbel abonnement Filatelie

Abonnees van Filatelie die in een gehele kalenderjaar lid waren van twee of meer bij Filatelie aangesloten verenigingen kunnen restitutie krijgen van het dubbel betaalde abonnementsgeld.

Stuur vòòr 1 april een e-mail met als onderwerp “Restitutie Filatelie” aan Abonnementenland (klantenservice@aboland.nl). Vermeld daarin de namen van de verenigingen waar u lid van bent, het rekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden en uw naam en adres.

Indien u afgelopen jaar al restitutie ontving en u voldoet nog steeds aan boven gestelde eisen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening gestort.

De restitutie bedraagt meer dan €20; de moeite waard dus.