Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al ruim 30 jaar postzegelen in Leusden

Actieve leden

Naast het bestuur zijn er nog een groot aantal leden die zich voor de Loupe, en dus voor de mede-leden, inzetten. Ook bestuursleden doen vaak meer dan uit hun functie verwacht mag worden. Hier een opsomming van deze bijzondere leden

Redactie clubblad: Trientsje Dijkstra

Hoofdredacteur van het verenigingsblad. Verschijnt maandelijks voor elke bijeenkomst. Zij regelt alles van het verzamelen van kopij tot en met het drukklaar maken van het cluborgaan.
redactie@deloupeleusden.nl

Distributie clubblad: Rob van Dijk

Verantwoordelijk voor de verspreiding van het clubblad.
Dit omvat het ophalen bij de drukker, het maken van adresetiketten en het naar de bezorgers brengen. De clubbladen die per post bezorgd worden, moeten in een envelop met etiket gedaan worden, gefrankeerd, en naar een brievenbus gebracht.
DijkRobvan@kpnmail.nl

Hoofd Rondzendverkeer: Michel Jimmink

Verantwoordelijk voor de coördinatie van het rondzendverkeer. Dit betekent nieuwe rondzendboekjes verzamelen, de rondzendingen klaarmaken en verdelen over de sectiehoofden. Uitnames controleren en afrekenen met de inzenders van de boekjes.
rondzending@deloupeleusden.nl

Financiën Rondzendverkeer: Vacature

Taak: de financiële afhandeling van het rondzendverkeer.

Kavelbeheerder: Mees Heijink

Heeft zich belast met het organiseren van de veilingen. Dit houdt in het verzamelen van kavels van verkopers, het beschrijven en administreren van de kavels en de presentatie ervan op de clubavond.
kavel@deloupeleusden.nl

Beursorganisator: Geurt Ditewig

Geurt organiseert in samenwerking met Mees Heijink de zaterdagmiddagbeurs. Dit betekent contacten leggen met standhouders, de zaal regelen en zorgen voor een goede gang van zaken.
beurs@deloupeleusden.nl

Lief & leed: Gera Weimar

Bij droeve of feestelijke gelegenheden zorgt Gera ervoor dat de leden ook merken dat de Loupe met ze meeleeft.

Publiciteit: Leo van Asselen

Leo zorgt ervoor dat heel Leusden via de Leusder Krant op de hoogte is van de activiteiten van de Loupe.
lva51@hotmail.com

© 2023 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén