Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Zaterdagmiddagbeurs

Zaterdagmiddagbeurs
Tien keer per jaar vindt er op de tweede zaterdag van de maand een postzegel- en muntenbeurs plaats in Jongerencentrum De Til in Leusden. In de Agenda vindt u de data en tijden. In een grote zaal (met alle barfaciliteiten) staan ongeveer tien handelaren, die hun filatelistische en numismatische aanbiedingen onder uw aandacht brengen. Wilt u zelf één of meer tafels huren om daar uw koopwaar aan te bieden, neem dan contact op met de beurscoördinator.