Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

De gezelligste postzegelclub in de wijde omgeving

Ereleden

G. (Geurt) Ditewig

Op voorstel van het nieuwe bestuur is in de vergadering van 24 januari 2024 door de leden besloten Geurt Ditewig te benoemen tot erelid. Het bestuur motiveerde het voorstel met een opsomming van alles wat Geurt in de afgelopen 16 jaar als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan: Penningmeester, beursorganisator, ledenwerver, sponsorwerver, postzegelverkoper. Geurt was zichtbaar geroerd dat hem deze eer te beurt viel en de leden vol enthousiasme het voorstel unaniem goedkeurden.

=============================================================================================

C.A. (Toos) Lijnsvelt – v. d. Heuvel († 14-1-2023)
EN
G. (GIJS) LIJNSVELT († 12-2008)

Toos en haar in december 2008 overleden echtgenoot Gijs hebben heel veel voor de club betekend. Zij vormden vanaf 1992 samen een hecht paar dat op elke verenigingsavond klaar stond om de leden te voorzien van alles wat op filatelistisch gebied te koop was. Dat liep van plakkers tot postfrisse zegels en alles wat er tussen zat. De nieuwjaarsveiling was een initiatief van Gijs en Toos. Zij leverden alle kavels maar de opbrengst was voor de Loupe! Vele catalogi die niet meer uptodate waren maar nog wel heel goed bruikbaar, werden door hen aan de club geschonken. In februari 2005 werden zij beiden tot erelid benoemd. Ondanks haar zwakke gezondheid heeft Toos nog lang de bijeenkomsten van de Loupe bezocht.

==========================================================

W. (Wim) Knevel († 7-9-2015)

Wim Knevel is in september 1993 lid geworden van de Loupe. Dat was hij was niet alleen van de Loupe maar ook van vele clubs in de wijde omgeving. Maar onze club had bij hem wel een streepje voor. Hij was semi-handelaar en leverde veel kavels voor onze veilingen. De afrekening daarvan viel nogal eens in het voordeel van de Loupe uit.
Ook voor de rondzending betekende hij veel: veel boekjes kwamen uit of via zijn stal. Hij heeft jarenlang de hele organisatie van het rondzendverkeer verzorgd.
Toen het erg slecht ging met de Loupe op het gebied van het vinden van nieuwe bestuursleden is hij ingesprongen, heeft de boel eens flink opgeschud en vanaf dat moment ging het weer crescendo.
De beurs (hij noemde het ‘mijn beursje’) was zijn initiatief. Met zijn relaties op filatelistisch terrein was het al snel een van de beter lopende beurzen uit de wijde omgeving.
Op 22 februari 2012 heeft het bestuur Wim voor al zijn verdiensten tot erelid benoemd. Wim was er zichtbaar door ontroerd.
Groot was dan ook de verslagenheid toen hij tijdens een overleg over het nieuwe rondzendseizoen in september 2015 plotseling onwel werd en even later in het ziekenhuis overleed.
Wij denken aan hem terug als een goed mens, niet alleen betrokken bij postzegels maar ook bij de mensen daaromheen.

© 2024 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén