Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

De gezelligste postzegelclub in de wijde omgeving

Veilingen

Iedere verenigingsavond worden er meestal twee postzegelveilingen gehouden waarvan de kavels door leden en niet-leden worden aangeboden. We kennen een reguliere veiling en (meestal ook) een restantenveiling.

De reguliere veiling bevat kavels die ruim voor de veilingdag zijn ingeleverd bij de kavelbeheerder, samen met een inzendlijst. Een overzicht van alle kavels van de reguliere veiling staat opgenomen in het clubblad, de zogenaamde kavellijst.
De kavelbeheerder controleert de ingebrachte zegels en poststukken en kan adviseren over de inzetprijs van een kavel.
Op de veiling wordt de kavel aan de meest biedende toegewezen. De mogelijkheid bestaat om schriftelijk een bod uitbrengen; hiervoor mailt of belt u de veilingmeester. U kunt een schriftelijk biedingsformulier downloaden, printen, invullen en naar de veilingmeester zenden. Op deze website kunt u ook het elektronische biedingsformulier gebruiken.

Sterkavels: Bij bijzondere kavels qua prijs of zeldzaamheid, bestaat de mogelijkheid er zogenaamde sterkavels van te maken. In het clubblad worden zulke kavels wat uitgebreider beschreven. Neem contact op met de kavelbeheerder om de mogelijkheden te bespreken.

Tevens wordt er meestal een restantenveiling gehouden waarbij de door de leden op die avond meegenomen kavels worden geveild. De kavels moeten vergezeld gaan van een inzendlijst. De kavels worden bij opbod verkocht, waarbij de inzet van de kavel altijd € 1,00 bedraagt. Voor verdere informatie kunt u de kavelbeheerder of de veilingmeester mailen of bellen.

Als u meer kans wilt maken op een geslaagde verkoop van uw kavels dan is het raadzaam te controleren welke landen of thema’s door de leden worden verzameld. Regelmatig wordt een geactualiseerd overzicht van verzamelgebieden gepubliceerd in het clubblad. Bent u geen lid van De Loupe Leusden dan kunt u via de kavelbeheerder een geanonimiseerd overzicht van de verzamelgebieden opvragen.

Dit zou een sterkavel kunnen zijn

© 2024 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén