Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

De gezelligste postzegelclub in de wijde omgeving

Privacy regels

De Loupe kent twee privacyverklaringen:
De eerste geldt voor bezoekers van deze website, de tweede voor leden

PRIVACYVERKLARING 1 (website)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u op de site www.deloupeleusden.nl zelf invult via het
– contactformulier
– aanmeldingsformulier
– biedformulier

Onder persoonsgegevens verstaan wij:
Voorletters, roepnaam en achternaam
Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
Telefoonnummer,
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden niet op de website vastgelegd.

WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw verzoek om inlichtingen, uw aanmelding als lid van de vereniging dan wel uw schriftelijke bieding op een of meerdere kavels van een veiling.

DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

FOTO’S VAN LEDEN
Afbeeldingen van u, gemaakt tijdens activiteiten van De Loupe, kunnen worden gebruikt in het clubblad of op de website, tenzij u het bestuur voordien schriftelijk hebt bericht daar niet mee in te stemmen.

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEEN
Onze site verzamelt géén automatisch gegevens via zogenaamde cookies of andere vergelijkbare technologieën.

CONTACT
www.deloupeleusden.nl is de website van de Vereniging van Postzegelverzamelaars de Loupe Leusden
Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Hoefijzer 31 3833 XA Leusden
Telefoon: 06 – 141 141 28
Email: secretaris@deloupeleusden.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40507500

PRIVACYVERKLARING 2 (leden)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
In het kader van uw lidmaatschap van de Loupe verzamelen wij een aantal persoons- en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om contact met u te kunnen opnemen.
Dit zijn
Voorletters, roepnaam en achternaam
Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
Telefoonnummer, emailadres
Datum aanvang lidmaatschap
Verzamelgebied
Lidmaatschapstype
Deze gegevens worden namens het bestuur beheerd door de ledenadministrateur.

WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om telefonisch dan wel schriftelijk contact met u op te kunnen nemen.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens na maximaal 5 jaar verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw NAW gegevens alléén aan de abonnementen administratie van het maandblad Filatelie, te weten Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest, indien u aangegeven hebt het maandblad te willen ontvangen.
Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@deloupeleusden.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Omdat wij geen gegevens opslaan die niet van belang zijn voor het lidmaatschap betekent dat dat het verwijderen van (een deel van) uw persoonsgegevens automatisch tot het beëindigen van uw lidmaatschap leidt.

FOTO’S VAN LEDEN
Afbeeldingen van u, gemaakt tijdens activiteiten van De Loupe, kunnen worden gebruikt in het clubblad of op de website, tenzij u het bestuur voordien schriftelijk hebt bericht daar niet mee in te stemmen.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met het bestuur via secretaris@deloupeleusden.nl.

CONTACT
Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Hoefijzer 31 3833 XA Leusden
Telefoon: 06 – 141 141 28
Email: secretaris@deloupeleusden.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40507500

© 2024 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén