Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

De gezelligste postzegelclub in de wijde omgeving

Over De Loupe

De aanwezigen bij het jubileumdiner in 2015

In de loop van 1989 besluiten Co de Vries, Henk Rey en Charly “de Kapper” uit onvrede met de gang van zaken bij de postzegelclub “Lisiduna”, een nieuwe club op te richten: “Postzegelvereniging de Loupe”. Omdat het eerste lid al per 14 februari 1990 wordt ingeschreven, is later besloten deze datum aan te houden als officiële oprichtingsdatum.

Op 14 februari 2015 vierde de vereniging, die inmiddels 85 leden telde, dus haar 25-jarig jubileum. Het werd gevierd met een uitstapje en een copieus buffetdiner. Om het jubileum extra glans te verlenen werd een feestboek samengesteld, waarvan alle leden een exemplaar hebben ontvangen.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van 25 jaar de Loupe

Als vereniging organiseren we onder meer de volgende activiteiten:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en daarnaast hebben enkele actieve leden een specifieke functie in de vereniging. De vereniging heeft één erelid.

De formele zaken rond de vereniging zijn vastgelegd in de statuten, in een huishoudelijk reglement en in privacy regels

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), nr.174.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 40507500

Bankrekeningnummer vereniging: NL29 INGB 0003 0845 83.
Deze rekening staat onder beheer van de penningmeester en is met name bedoeld voor de betaling van contributies.

Bankrekeningnummer rondzendverkeer: NL13 INGB 0003 0375 35.
Op deze rekening worden de uitnames uit het rondzendverkeer gedaan. Bedragen onder €5,00 graag contant voldoen!

© 2024 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén