Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al ruim 30 jaar postzegelen in Leusden

Verenigingsblad

De redactie van het verenigingsblad stelt voor iedere verenigingsavond een blad samen en zorgt ervoor dat er diverse artikelen op postzegelgebied worden geplaatst.

Klik hier voor de laatste editie

Wilt u meer weten over een speciaal onderwerp of wilt u zelf een artikel over uw verzameling schrijven, neem dan gerust contact op met de redactie. Alle middelen om hiervan een mooi artikel te maken zijn bij de redactie aanwezig. Wilt u een artikel laten plaatsen dan kunt u dit in Excel, in Word of in PDF inleveren bij de redactie.
In het clubblad is ook de kavellijst van de reguliere veiling van die clubavond opgenomen. De kavels van de restantenveiling zijn voor iedereen een verrassing, want die kunnen nog tijdens de bijeenkomst bij de kavelbeheerder worden ingeleverd. Daarom is daar geen kavellijst van.

Het verenigingsblad biedt ook de mogelijkheid om een advertentie (een Loupezoeker) te plaatsen indien u bijvoorbeeld een verzameling te koop wilt aanbieden. Leden kunnen zelf een Loupezoeker opstellen en deze verzenden of afgeven aan de redactie. Deze wordt dan kosteloos geplaatst.
Daarnaast kunnen bedrijven advertentieruimte kopen op de pagina’s van het clubblad. De tarieven hiervoor zijn:

  • formaat A5 (gehele pagina, 14,8 x 21 cm) € 125,00 per jaar (10 nummers);
  • formaat A6 (halve pagina) € 75,00 per jaar (10 nummers).

Afbeeldingen en tekst zijn zonder kleur. Informatie hierover is via de penningmeester te verkrijgen.
Het verenigingsblad bevat altijd een kort verslag van de laatst gehouden bijeenkomst.

Bekijk onze sponsors!

© 2021 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén