Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al ruim 30 jaar postzegelen in Leusden

Verenigingsblad


Voor elke verenigingsbijeenkomst (dus 10 x per jaar) maakt de redactie een clubblad. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de uitnodiging voor de vergadering. Maar ook het voorwoord van de voorzitter is een interessant item met bestuursmededelingen en andere van belang zijnde zaken die ter kennis van de leden moeten worden gebracht. De kavellijst van de ‘gewone’ veiling is er in opgenomen. Verder probeert de redactie elke maand zoveel mogelijk bladzijden met filatelistische artikelen te vullen.

Klik hier voor de laatste editie

Wilt u meer weten over een speciaal onderwerp of wilt u zelf een artikel over uw verzameling schrijven, neem dan gerust contact op met de redactie. Alle middelen om een mooi artikel te maken zijn bij de redactie aanwezig. U kunt ook alle hulp krijgen die u nodig heeft. Denk daarbij aan het scannen van zegels of poststukken, of zelfs, als u niet vlot met de pen bent, aan het schrijven van een artikel.
Wilt u een artikel laten plaatsen dan kunt u dit in Word of in PDF inleveren bij de redactie.

Het verenigingsblad biedt ook de mogelijkheid om een advertentie (een Loupezoeker) te plaatsen indien u bijvoorbeeld een verzameling te koop wilt aanbieden. Leden kunnen zelf een Loupezoeker opstellen en deze verzenden of afgeven aan de redactie. Deze wordt dan kosteloos geplaatst.
Daarnaast kunnen bedrijven advertentieruimte kopen op de pagina’s van het clubblad. De tarieven hiervoor zijn:

  • formaat A5 (gehele pagina, 14,8 x 21 cm) € 125,00 per jaar (10 nummers);
  • formaat A6 (halve pagina) € 75,00 per jaar (10 nummers).

Afbeeldingen en tekst zijn zonder kleur. Informatie hierover is via de penningmeester te verkrijgen.
Bekijk onze sponsors!

© 2023 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén