Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Lid worden

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens vrijblijvend langs op onze verenigingsavond of op de zaterdagbeurs. We zijn er van overtuigd dat u, als u eenmaal de sfeer heeft geproefd, lid wil worden van de Loupe.

U kunt een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap printen, invullen en naar het secretariaat te zenden of u kunt via deze website het elektronische aanmeldingsformulier gebruiken.

Inschrijven via het aanmeldingsformulier

Wat biedt de vereniging van haar leden?
De vereniging biedt haar leden via diverse activiteiten  gelegenheid met hun hobby bezig te zijn. In de maandelijkse verenigingsbijeenkomsten met telkens een reguliere veiling en (meestal) een restantenveiling kunnen ze hun verzameling uitbreiden. Uiteraard mogen leden tijdens deze avonden hun eigen dubbele zegels meebrengen om te ruilen. Op de zaterdagmiddagbeurs verzorgen handelaren een aanbod aan postzegels, munten en toebehoren.
Maar er zijn nog meer voordelen. Ieder lid kan ook deelnemen aan het rondzendverkeer (RZV). Daarnaast is er voor ieder lid een gratis ledenpas van de Koninklijke Bond van Filatelistische Verenigingen (KNBF), waarmee kortingen kunnen worden gekregen op filatelistische hulpmiddelen en toegang tot beurzen. Bij het lidmaatschap hoort een  abonnement op het maandblad Filatelie, dat normaal € 31,00 per jaar kost. Bent u lid van een of meerdere andere verenigingen die aangesloten zijn bij de KNBF, dan kan u een teruggave van teveel betaalde contributie aanvragen.

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
Leden hebben de verplichting de jaarlijkse contributie te betalen. Daarnaast wordt van leden verwacht dat zij naar vermogen een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging. Die bijdrage kan bijvoorbeeld worden geconcretiseerd door zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, clubbladen rond te brengen, een lezing te houden, te helpen bij het rondzendverkeer  of in de redactie van het clubblad te helpen bij het samenstellen van dit verenigingsorgaan.
De Loupe is een vereniging voor en van de leden; zij heeft alleen toekomst bij actieve participatie door zoveel mogelijk leden.

Foto’s van leden
Leden van De Loupe stemmen er mee in dat zij afgebeeld worden op fotografisch materiaal in het clubblad of op de website, tenzij zij het bestuur voordien schriftelijk hebben bericht dat zij daar niet mee instemmen.