Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

De gezelligste postzegelclub in de wijde omgeving

Lid worden

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens vrijblijvend langs op onze verenigingsavond of op de zaterdagbeurs. We zijn er van overtuigd dat u, als u eenmaal de sfeer heeft geproefd, lid wil worden van de Loupe.

U kunt een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap printen, invullen en naar het secretariaat te zenden of u kunt via deze website het elektronische aanmeldingsformulier gebruiken.

Wat biedt de vereniging aan haar leden?
De vereniging biedt haar leden via diverse activiteiten gelegenheid met hun hobby bezig te zijn.
In eerste plaats zijn er de maandelijkse verenigingsbijeenkomsten met telkens een reguliere veiling en (meestal) een restantenveiling. Daarmee kunnen ze hun verzameling uitbreiden dan wel hun restanten verkopen. Uiteraard mogen leden tijdens deze avonden hun eigen dubbele zegels meebrengen om te ruilen of te verkopen. Er liggen op de tafels zogenaamde dubbeltjesboeken met zegels die maar €0,10 kosten.
Er is een gratis verloting van aanwezigheidsprijzen en ook een niet gratis verloting waar mooie prijzen te winnen zijn.
Op de tweede plaats is er de zaterdagmiddagbeurs. Daar verzorgen (semi-)handelaren een aanbod aan postzegels, munten en toebehoren. Het is gratis toegankelijk.
Maar er zijn nog meer voordelen.
Ieder lid kan deelnemen aan het rondzendverkeer (RZV). Circa 10 tot 15 keer per seizoen krijgt u een doos met postzegelboekjes in huis. U kunt dan op uw gemak de door u gewenste zegels uitnemen om uw verzameling te completeren.
Bij het lidmaatschap hoort een  abonnement op het maandblad Filatelie, dat normaal € 33,10 per jaar kost. Daar betaalt u dus niets extra’s voor! Sterker nog: Als u lid bent van meerdere postzegelverenigingen die aangesloten zijn bij de KNBF, dan kunt u het abonnementsdeel van uw contributie terugvragen. Dat hoeft u maar bij één vereniging te betalen.

Wat verwacht de vereniging van haar leden?
Leden hebben de verplichting de jaarlijkse contributie te betalen. Deze is vastgesteld op €33,00.
Daarnaast wordt van leden verwacht dat zij naar vermogen een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging. Die bijdrage kan bijvoorbeeld worden geconcretiseerd door zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, clubbladen rond te brengen, een lezing te houden, te helpen bij het rondzendverkeer  of de redactie van het clubblad te helpen bij het samenstellen van het verenigingsorgaan.
De Loupe is een vereniging voor en van de leden; zij heeft alleen toekomst bij actieve participatie door zoveel mogelijk leden.

Foto’s van leden
Leden van De Loupe stemmen er mee in dat zij afgebeeld worden op fotografisch materiaal in het clubblad of op de website, tenzij zij het bestuur voordien schriftelijk hebben bericht dat zij daar niet mee instemmen.

© 2024 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén