Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Veilingen

Veilingen

Tijdens iedere verenigingsavond wordt er een tweetal postzegelveilingen gehouden waarvan de kavels door leden en niet-leden worden aangeboden. We kennen een reguliere veiling en een restantenveiling.

De reguliere veiling bevat kavels die ruim voor de veilingdag zijn ingeleverd bij de kavelbeheerder, samen met een kavellijst. Een overzicht van de kavels van de reguliere veiling staat opgenomen in het clubblad.
De kavelbeheerder controleert de ingebrachte zegels en poststukken en kan adviseren over de inzetprijs van een kavel.
Op de veiling wordt de kavel aan de meest biedende toegewezen. De mogelijkheid bestaat om schriftelijk een bod uitbrengen; hiervoor mailt of belt u de veilingmeester. U kunt een biedingsformulier downloaden, printen, invullen en naar de veilingmeester zenden. Op deze website kunt u ook het elektronische biedingsformulier gebruiken.

Bieden via het biedingsformulier

 

Sterkavels: Bij bijzondere kavels qua prijs of zeldzaamheid, bestaat de mogelijkheid er zogenaamde sterkavels van te maken. In het clubblad worden zulke kavels wat uitgebreider beschreven. Neem contact op met de kavelbeheerder om de mogelijkheden te bespreken.

Tevens wordt er een restantenveiling gehouden waarbij de door de leden op die avond meegenomen kavels worden geveild. De kavels moeten vergezeld gaan van een kavellijst. De kavels worden bij opbod verkocht, waarbij de inzet van de kavel altijd € 1,00 bedraagt. Voor verdere informatie kunt u de kavelbeheerder of de veilingmeester mailen of bellen.

Als u meer kans wilt maken op een geslaagde verkoop van uw kavels dan is het raadzaam te controleren welke landen of thema’s door de leden worden verzameld. Regelmatig wordt een geactualiseerd overzicht van verzamelgebieden gepubliceerd in het clubblad. Bent u geen lid van De Loupe Leusden dan kunt u via de kavelbeheerder een overzicht van verzamelgebieden opvragen.