Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al ruim 30 jaar postzegelen in Leusden

Contributie

Alle leden betalen een jaarlijkse contributie. Hiervan bekostigt de vereniging de activiteiten zoals het drukken en verspreiden van het verenigingsblad en de zaalhuur voor de bijeenkomsten

De hoogte van de jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 33,00. Dit is inclusief een abonnement op het maandblad “Filatelie”. (www.defilatelie.nl)
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het begin van het jaar krijgt u een nota ingesloten in het clubblad.
Uw contributie kunt u overmaken naar rekening NL29 INGB 0003 0845 83 t.n.v. Penningmeester de Loupe Leusden

Restitutie dubbel abonnement Filatelie

Abonnees van Filatelie die in een gehele kalenderjaar lid waren van twee of meer bij Filatelie aangesloten verenigingen kunnen restitutie krijgen van het dubbel betaalde abonnementsgeld.

Stuur vòòr 1 april een e-mail met als onderwerp “Restitutie Filatelie” aan Abonnementenland (klantenservice@aboland.nl). Vermeld daarin de namen van de verenigingen waar u lid van bent, het rekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden en uw naam en adres.

Indien u afgelopen jaar al restitutie ontving en u voldoet nog steeds aan boven gestelde eisen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt het bedrag automatisch op uw rekening gestort.

De restitutie bedraagt meer dan €20; de moeite waard dus.

© 2023 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén