Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Over De Loupe

In de loop van 1989 besluiten Co de Vries, Henk Rey en Charly “de Kapper” uit onvrede met de gang van zaken bij de postzegelclub “Lisiduna”, een nieuwe club op te richten: “Postzegelvereniging de Loupe”. Omdat het eerste lid al per 14 februari 1990 wordt ingeschreven, is later besloten deze datum aan te houden als officiële oprichtingsdatum.

Op 14 februari 2015 vierde de vereniging, die inmiddels 85 leden telde, dus haar 25-jarig jubileum. Het werd gevierd met een uitstapje en een copieus buffetdiner. Om het jubileum extra glans te verlenen werd een feestboek samengesteld, waarvan alle leden een exemplaar hebben ontvangen.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van 25 jaar de Loupe

 

Als vereniging ondernemen we ondermeer de volgende aktiviteiten:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en daarnaast hebben enkele actieve leden een specifieke functie in de vereniging. De vereniging heeft één erelid.

De formele zaken rond de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en in een huishoudelijk reglement.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), nr.174.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 40507500

Bankrekeningnummer vereniging: NL29INGB0003084583

Bankrekeningnummer rondzendverkeer: NL13INGB0003037535